De Rode Vlaggen App

De app waarmee thuiszorgmedewerkers eenvoudig waarnemingen kunnen rapporteren aan de wijkverpleegkundige of EVV’er.

De Rode Vlaggen App helpt medicatieproblemen bij cliënten voorkomen door de thuiszorg te verbinden met huisarts en apotheek.

 

Meer Info

Introductie

Elke maand vindt per huisarts gemiddeld 1 ziekenhuisopname plaats door risicovol geneesmiddelengebruik. De medicatieveiligheid verbetert wanneer thuiszorg, huisarts en apotheek beter samenwerken. Een oplossing hiervoor is de Rodevlaggen-app.

Met de Rodevlaggen-app kunnen thuiszorgmedewerkers op een gestructureerde manier medicatieproblemen bij ouderen signaleren en rapporteren. Daarna kunnen zij deze informatie delen met de apotheker of de huisarts. Hierdoor kunnen zowel de zorginstelling, apotheker als huisarts snel ingrijpen bij risicovolle situaties.

De app werd in 2012 genomineerd voor de IGZ ZorgVeiligprijs en in oktober 2014 als Beste Zorgidee van Nederland 2014.

 

Partners

De app voor het Rode Vlaggen Instrument is ontstaan door een samenwerking van verschillende organisaties en partijen:

 

Implementatie Partners

Het realiseren van de verschillende pilots wordt mede mogelijk gemaakt door:

Pilot Projecten

In 2014 is de app met zeer positief resultaat ingezet in de thuiszorg bij wijkverpleegkundigen van zorgorganisatie de Omring en de Schager Apotheek (met speciale dank aan Judith van Leeuwen en Aouktje Kaspers). Momenteel wordt de Rodevlaggen-app voor medicatieveiligheid ingezet in een groter werkgebied in Noord-Holland. De Hogeschool Utrecht gaat hier onderzoek doen naar het effect van deze innovatie in de wijkverpleging.

Dit zijn de actuele pilots waar de Rode Vlaggen App wordt ingezet:

Extra achtergrond informatie en meer publicatiemateriaal is te vinden op:
http://www.healthbase.nl/dossiers/rodevlaggen-app-in-de-thuiszorg/media-en-vakbladen/

 

Contact

Voor algemene vragen en opmerkingen, neem contact op met ons:
info@rodevlaggen.nl